Enrollment Schedule 2017
Entrance Examination
2016 Memoranda:

ISU Peaks 38th year

Bannering the theme: Looking Beyond our Milestones towards Globalization, ISU Cabagan Campus hosts the 38th Founding Anniversary of Isabela State University System at Andaya Multi-Purpose Hall

June 10, 2016..


ISUdent Leaders

Kabalangkas ng temang: Kabataan, kapit-bisig sa pagharap sa mga panibagong hamon ng lipunan, nanumpa ang mga bagong luklok na student leaders ng Pamantasang Estado ng Isabela-Cabagan, sa Bulwagang Andaya

August 29, 2016


6 Students fly to Singapore

Six students of Isabela State University underwent the five-week Temasek Foundation Specialist Community Action and Leadership Exchange at Singapore Polytechnic on June 5-25, 2016.

June 25, 2016

Socio-cultural unit holds arts festival, teacher's day

In recognition of the invaluable role of teachers to foster the campus tradition of developing the physical, mental and social aptitudes of students through various events, ISU Cabagan Campus held the Culture and the Arts Festival and World Teacher's Day at Andaya Multi-Purpose Hall

September 30, 2016

Buwan ng Wika

Matagumpay na idinaos ng Pamantasang Estado ng Isabela-Cabagan ang kahalagahan ng wikang pambansa sa temang Filipino: Wika ng Pagkakaisa

August 31, 2016